BELSOFT, s.r.o.


Prejdi na obsah

Stravný systém

Kartové systémy

Objednávanie a výdaj stravy prostredníctvom bezkontaktných identifikačných kariet je efektívny spôsob evidencie spotreby stravy Vašich zamestnancov.

Nahrádza doposiaľ používané systémy predaja straveniek v závodných jedálniach. Umožňuje objednávanie jedál na viac dní dopredu, čo zefektívňuje využívanie surovín, prípravu jedál a zlepšuje ekonomiku kuchyne. Súčasťou je aj príprava jedál do rezervy a taktiež nechýba ani burza jedál. Spracovanie objednávky je priamo prepojené prostredníctvom receptúr na skladové hospodárstvo, takže výdaj surovín zo skladu je v danom momente k dispozícii.


Stravník prichádza do styku so stravným systémom prostredníctvom bezkontaktnej identifikačnej karty (napr. totožnej s kartou používanou na registráciu dochádzky). Systém umožňuje okrem automatizovaného objednávania a vydávania stravy, aj podporu bufetového systému – predaj doplnkového tovaru, vedenie evidencie stravníkov s kompletnými informáciami, export dát do software pre mzdovú učtáreň s prepojením na dochádzkový systém - výpočet nároku na stravu. PREZENTÁCIA


Objednávanie stravy :

Dotyková obrazovka

Čítacia hlava

Sieťový klient

Výdaj stravy :

Home | O nás | Kartové systémy | Potlač kariet | Software | Galéria | Kontakt | Referencie | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu